Amadeus Sobe | Sesvete

Amadeus Sobe | Sesvete
Smještaj u vrhunsko opremljenim sobama uz jako povoljnu cijenu .

Restoran Amadeus | Baška

Restoran Amadeus | Baška
Nudimo vrhunske specijalitete hrvatske kuhinje. Dođite i posjetite nas!

Coctail bar Amadeus

Coctail bar Amadeus
Ugodan ambijent , vrhunsko mjesto za zabavu

Udruga Brčanskih Hrvata u Republici Hrvatskoj

Udruga Brčanskih Hrvata u Republici Hrvatskoj
Zanimljivi sadržaji, slika i videa iz Boća i Brčkog Distrikta

Blažević rod I dio od prvog do četvrtog koljena-Boće Brčko-Distrikt

Rodoslovlje Blaževića iz Boća I dio-od prvog do četvrtog roda !

Uskrsne blagdane sam proveo u Boću kao i mnogi boćani i tom prigodom sam susreo mnogo rođaka i mladih ljudi koji sada žive u raznim europskim državama.Većina njih zna da sam proveo svoju mladost u Boću uz babu Ružu markovcu,poznatu babu Garu /Matinu i Jelkinu majku/,djeda Blaža,djeda Antu,babu Garu Jokinu ženu , babu Petru i Andriju Petrinog te sam od istih kao mladi srednjoškolac zapisivao priče iz prošlosti,kao i porijeklo Blaževića u Boću. Stoga ću ovdje sa svim mladim Blaževićima podijelit priču o rodu Blaževića u Boću a nadam se da će netko drugi napisati nešto o ostalim boćanskim rodovima.

Kao što je poznato danas prilikom prvog crkvenog popisa katolika 1762 godine u Boću su živjele samo dva roda i to Itrići i Agići ,ukupno oko 80 duša u 13 familija a niti jedan Blažević , što sve možete provjeriti u crkvenim knjigama a temu je obradio više puta Jakov Babić.

Prema kazivanju naših starijih Blaževića najstariji Braževića rod u Boću je Matić,Marko i Ivan Blažević a nezna se jesul bili braća ili bratići.

I dio pradjed Matić

Pradjed Matić rođen oko 1860 god. srednjeg rasta živio oko 77 godina ženio se triput i to prvi put iz nišićevih /Ive i Marina Filipović Petrov rod/sa Ružicom i dobio sina Andiju i kćer Janju.Druga žena se zvala Mara rođena u Gredicama i sa njom je imao sina Miju/Mijagu/ i kćer Mandu,treća žena se zvala Luca iz familije Josić i sa njom nije imao djece.Prve dvije žene su mu umrle u svojoj ranoj mladosti. Pradjed Matić za ono vrijeme je bio glava cjelokupne obitelji Blaževića i po njemu nas i dan danas zovu Matićevi.

II dio -Matićeva djeca

Matićev sin Andrija je imao 5 sinova i to Franu,Marjana,Stjepana,Cvjetka i Joku.
Andrija rođen oko 1894 oženio se Ivicom Antunović iz Zovika,do 1928 god.zivio skupa sa polubratom Mijagom i poslije smrti oca Matića se odijeliio i ostao živjeti na mjestu današnje kuće Pepe Blaževića ,umro je oko 1932 godine a zena Ivica se preudala u Ulović u Markanovće,i posle smrti drugog muža se vratila u Boće i umrla za vrijeme II svjetskog rata.

Drugi Matićev sin Mijo rođen oko 1900 god.oženio se sa Janjom Mate Čerkezović i snjom dobio 8 djece i to sinove Pejcu,Stjepana,Matu i Iliju,te kćeri Saru,Darinku Anu i Antunku,poslije očeve smrti se podijelio sa polubratom Andrijom i nastavio živjeti na mjestu današnje kuće Ive Ilije Blažević, 1942 godine za II svjetskog rata umro u bolnici. Bio je domobran.

Kćer Matićeva Manda se udala u Ulice i mala sinove Marka i Ivu Antunović te kceri Iku i Ljubu.

Kćer Janja Matićeva se udavala dva puta i to u Boderište i Krepšić i nije imala djece.

III dio-Andrijina djeca

Unuk Matićev Frano imao je sinove Andriju i Ivana,te kćeri Anu ,Katu i Dragicu,
Frano je rođen oko 1912god.oženio se Petrom Josić iz Donjeg Rahića,živio je na današnjem mjestu kuće Franje Blaževića,bio vojnik Kraljevine Jugoslavije,poslije domobran i nije se vratio živ iz II svjetskog rata.

Unuk Matićev Josip /Joko/ rođen oko 1916god.oženio se sa Ružom /Garom/ Mićanović i odranio 8 djece i to Andiju /Milo/,Mato,Marjan,Frano ,Cvjetko,Manda,Sara i Ivica. Za vrijeme II svjetskog rata bio domobran,Prije rata izučio stolarski zanat,svirao violinu i 1951 godine bio osnivač Kulturno umjetničkog društva Boće,umro 1978 god. Po djedu Joki nas često zovu Jokinovići.

Unuk Matićev Stjepan rođen 1919 god.poginuo 1944 god. pored Ulica,nije ženjen.

Unuk Matićev Cvjetko rođen 1923 god.oženjen sa Marom Sirotković,nije imao djece,nestao u II svjetskom ratu,žena Mara se poslije rata preudala za Marka Grgić.

Unuk Matićev Marjan rođen 1926 god.oženio se sa Dragicom Sirotković i dobio sina Stjepana /Pepu/,umro 1952,žena Dragica se preudala u Goričkiće.

III dio Mijagina djeca

Unuk Matićev Pejca rođen oko 1920 god.oženjen sa Ljubom Matičević je imao kćer Tereziju poslije udanu u Gornji Zovik za Stjepaniju Nikić.Pejca je umro od infrakta 1959 a žena Ljuba 1964 god.

Unuk Matićev Mato rođen 1924 god i nestao u II svjetskom ratu.

Unuk Matićev Stjepan /Rade/ rođen 1930 god.oženio se Anom Anušić iz G.Zovika,i snjom imao djecu Matu,Iliju,Peru,Dragana,Dragicu,Gorana i Vericu.Odselio se 1964 god. u Vojvodinu i umro 1977 god.

Unuk Matićev Ilija rođen oko 1934 god,oženjen sa Perom Petrović iz Gorica i dobio sina Ivo,kćeri Sarajka,Dragica,Mara i Ljuba.

Unuka Matićeva Sara rođena 1922 god.udala se za Franu Lukić i sa njim ima 6 djece.

Unuka Matićeva Darinka rođena 1936 god.udala se za Stjepana Mićanović i ima kćer Ljubicu.

Unuka Matićeva Ana rođena 1926 god.udala se za Ivu Lukić ,ima 7 djece.

Unuka Matićeva Antunka rođena 1927 god.umrla 1944 god .od tuberkoloze.

IV dio Matićevi praunuci

Andrija Franin sin,Andrijin unuk,Matićev praunuk rođen 1933 god,oženio se1957
god.sa Anom Dilberović i dobio 4 djece i to Franju,Antu,Matiju i Katu.

Ivan Franin sin,Andrijin unuk,.Matićev praunuk rođen1941 god.oženio se Sarom Dilberović i dobio 7 djece i to:Mato,Josip,Dragica,Ana,Ljuba,Darinka i Ankica.

Kata Franina kćer,Andrijina unuka ,Matićeva praunuka rođena 1935 god udata na Ulović za Iliju Džinić i dobila 6 djece i to:Franjo,Pero,Dragica,Mara,Blaženka i Ana.

Ana Franina kčer,Andrijina unuka,Matićeva praunuka rođena 1939 god,udata u Čađavac za Jakova Međaković i dobila 4 djece i to:Dragana,Rajka,Josipa i Zorana.

Dragica Franina kčer,Andrijina unuka,Matićeva praunuka rođena 1944 god.udata za Matu Jarić i ima kćer Anu i sinove Ivu,Filipa i Frano.

Andrija /milo/Jokin sin,Andijin unuk,Matićev praunuk rođen1944 god.oženjen sa Marom Anić iz Gredice,ima 3 djece i to:Matić,Tomislav i Mario.

Mato Jokin sin,Andrijin unuk,Matićev praunuk rođen 1948 god.oženjen sa Marom Džinić iz Vitanovića-Ulović ima sina Josipa,i imali su kčer Luciju koja je umrla vrlo mala.

Marjan Jokin sin,Andrijin unuk,Matićev praunuk rođen 1952 god.oženio se Janjom Marković iz Boderišta ima 2 djece sinove Božo i Josip.

Franjo Jokin sin,Andrijin unuk,Matićev praunuk rođen 1956 god.oženjen Dragicom mijačević iz Laništa imaju sina Dalibora.

Cvjetko Jokin sin,Andrijin unuk,Matićev praunuk rođen 1964 oženjen,nema djece.

Ivica Jokina kćer,Andrijina unuka,Matićeva praunuka rođena 1958 god.umrla vrlo mlada.

Sara Jokina kćer,Andrijina unuka,Matićeva praunuka rođena 1950 god.udana za Bonu Anđić,nemaju djece.

Ivica Jokina kćer ,Andrijina unuka Matićeva praunuka rođena 1947 god. umrla vrlo mlada.

Manda Jokina kćer,Andrijina unuka,Matićeva praunuka rođena 1954 god.udana za Jozu Šarić iz Vukšića ima 4 djece i to :Mara,Ružica,Jakov i Josipa.

Stjepan Marjanov sin,Andrijin unuk,Matićev praunuk rođen 1947 god.oženjen sa Dragicom Plavotić ima 5 djece i to:Marjan,Drago,Ilija,Josip i Jela.

Terezija Pejčina kčer,Mijagina unuka,Matićeva praunuka rođena 1941 god.udana za Stjepaniju Nikić ima 7 djece.

Ivo Ilijin sin,Mijagin unuk,Matićev praunuk rođen 1968 god.oženjen iz Lukića,ima djecu.

Sarajka Ilijina kćer ,Mijagina unuka Matićeva praunuka rođena 1963 god udata za Tomicu Marković iz Boderišta ima sina Ivana.

Dragica Ilijina kćer,Mijagina unuka,Matićeva praunuka rođena 1964 god,udana u G.Zovik za Salatović Miću.

Mara Ilijina kćer,mijagina unuka,Matićeva praunuka rođena 1969 god.

Ljubica Ilijina kćer,Mijagina unuka,Matićeva praunuka.

Molio bi potomke Matićeve da nastave i objave slijed rodoslovlja do današnjih dana, ili pošaljite mi meilom izmijenjene i nove podatke pa ću sam dodati i za sada smo objavili podatke za četiri generacije Matićevih potomaka dalje nastavljam pisati o prvom rodu pradjeda Marka,

I dio,potomci Markovi.

Pradjed Marko rođen oko 1850 god.oženjen iz Itrića,Gornje Boće imao sina Niku i kćer Ljubicu,zivio u zajedničkom domaćinstvu sa Matićem i Ivanom.

II dio Markova djeca

Niko Markov potomak rođen 1900 god oženjen sa Lucom Pranjić iz G.Zovika dobio 10 djece i to Marka,Antu,Ivu,Jozu,Andriju,Delfu,Katu,Maru,Ružu i Katu, kao nasljenik pradjeda Marka zivio u zajedničkom domaćinstvu sa Matićevim i Ivanovim potomcima a 1923 se podijelio sa rođacima i nastavio zivjeti na mjestu današnje kuće Andrije Blaževića /strica/ .Djed Niko umro je 1951 godine.

Ljubica Markova kćer udala se u Ulović za Ivu Čerkezović,imala sina Marka,čiji potomci žive danas u okolici Drenovaca,a Ljubica se poslije očeve smrti preudala u Zovik.

III dio Markovi unuci i unuke

Unuk Markov Marko rođen 1921 god.oženio se Ružom Bosankić i dobio 2 sina Stijepu i Petra /Peru/,nestao za vrijeme II svetskog rata.

Unuk Markov Anto rođen 1924 god.ozenjen Marom Sluganović iz Ulovića ,dobili su 4 djece,i to sin Ivo,kćer Kata i dvoje djece umrlo odmah po porodu,Anto je poslije očeve smrti umro od bolesti oko 1952 god,živio je na današnjem mjestu kuće Ive /ćive/ Blažević ,a supruga Mara se odselila u Gunju.

Unuk Markov Ivo rođen 1926 god,nije ženjen,nestao na križnom putu poslije završetka II svjetskog rata.

Unuk Markov Jozo rođen 1933 god.umro 1954 god.

Unuk Markov Andrija rođen 1940 god, oženjen sa Antunkom Anđelović ima 4 djece i to sina Niku, kćeri Ružu,Dragicu i Luju.

Unuke Markove Delfa umrla kao mala djevojčica i druge 2 unuke Markove ,obje po imenu Kata su nedugo po porodu umrle.

Unuka Markova Mara /cura/ rođena 1931 god. udana za Jozu Kešinović imala 7 djece i to Janju,Anu,Luju,Ružu,Niku,Peru,Ivu.

Unuka Markova Ruža rođena 1935 god.udana za Stjepana Čerkezović imala 7 djece i to.:Niko,Ivo,Marko,Kata,Marija,Dragica i jedno umrlo prilikom poroda.

IV dio Markovi praunuci

Stjepan Markov sin,Nikin unuk,Markov praunuk rođen 1940 god.oženjen sa Marijom Jarić imao 4 djece i to Marka,Ivu,Dragicu i Ljubicu.

Petar Markov sin,Nikin unuk ,Markov praunuk,rođen 1942 god.oženjen sa Katom Ikić imao 3 djece i to.:Predrag,Anto i Ljubica.

Ivo Antin sin,Nikin unuk,Markov praunuk,rođen 1948 god.nije ženjen,utopio se u vojsci 1967 god rijeka Drava mjesto Ptuj Slovenija.

Ružica Antina kćer ,Nikina unuka,Markova praunuka umrla vrlo mlada.

Niko Andrijin sin,Nikin unuk,markov praunuk rođen 1965 god.oženjen sa Anom Ikić iz Štrepaca ima 4 djece i to:Ivan,Dejan,Andrija i antonija.

Ruža Andrijina kćer,Nikina unuka,Markova praunuka rođena 1968 god.udata za Mirka Sluganović iz Vitanovića imaju 3 djece i to :Davor,Nikola i David.

Dragica Andrijina kćer ,Nikina unuka,Markova praunuka rođena 1972 god.udana za Iliju Andrić ima sina Marka.

Luja Andrijina kćer,Nikina unuka,Markova praunuka rođena 1979 udana za Marija palametu imaju 3 djece i to :Luku,Mariju i Saru.

Do sada sam nabrojao po četiri generacije pradjeda Matića i Marka i dalje nastavljamo sa potomcima pradjeda Ivana po kome nas zovu i Ivančevići.

I dio Ivanovi potomci

Pradjed Ivan rođen oko 1846 godine imao kćer Anicu i sinove Tunju,Blaža i Ivana,umro mlad pred rođenje sina Ivana.

II dio Ivanova djeca

Ivanov sin Tunjo rođen oko 1885 god,oženjen sa Katom Kesinović iz D.Dubravica imao sinove Iliju /brko/ i Vidan i kćer Jelku,za vrijeme II svjetskog rata ranjen i umro 1943 god. a žena Kata umrla 1944 god.

Ivanov sin Blaž rođen 1879 god,ženio se dva puta,i to sa Katom Antunović iz D.Zovika i dobio 4 djece i to;Janja,Filip,Anto i Ivo,druga Blažova žena se zvala Ružica Radošević i sa njom je imao 4 djece i to :Anicu,Katu,Lucu i Joku. Blaž je umro 1923 god, i sva njegova djeca su ostala živit sa bratom Tunjom, a 1931 godine su Blažova djeca otišla živit samostalno kada je sin Filip imao 17 god.

Ivanov sin Ivo rođen 1895 god.oženio se sa Anom Pekić iz Vitanovića sa njom dobio 4 djece i to:Blaža,Marjana,Maru i Peru/baba cura udata za Miju Perušić/i Marjana koji je umro kao šestogodišnjak .Ivo je umro 1928 god. a tjedan dana poslije njega i kćer Mara. I ostatak ove obitelji je živio u domaćinstvu kod Ivinog brata Tunje.

Ivanova kćer Anica udala se za Joku Jozić imali su 7 djece i to :Stjepana,Luku,Blaža ,Grgu i kćeri Katu,Ružu i Ljubu.

III dio Ivanovi unuci

Unuk Ivanov Ilija /brko/ (Tunjin) rođen 1905 god.oženjen sa Marom Filipović iz Štrepaca imao 11 djece i to:Blaž,Ivan,Grga,Marko,Karolinu,Janju,Anu,Ljubu i Marka i dvoje umrlo pri porodu,Ilija umro 1971 god.

Unuk Ivanov Vidan(Tunjin) rođen 1919 god.oženjen sa Marom /gara/ Perić iz Gorica i sa njom ima 2 djece i to ;Mato i Jelka. Vidan je nestao u II svjetskom ratu.

Unuka Ivanova Jelka(Tunjina) rođena oko 1913 god.udata u Boderište za Martina Frančešević i imala 2 djece.

Unuk Ivanov Joko (Blažov) rođen1897 god.imao ženu Jelku iz Boderišta,koja se poslije Jokine smrti 1917 god .preudala u Stjepanoviće u Ulice.Nisu imali djece.

Unuka Ivanova Kata (Blažova) udavala se dva puta i to za Jozu čerkezović i posle njegove smrti u Štrepce u familiju Filipovic,nije imala djece.

Unuka Ivanova Luca (Blaža) udala se na Lipovaču za Stjepana Lučića ,nije imala djece,

Unuka Ivanova Anica (Blaža) umrla mlada.

Unuk Ivanov Filip (Blaža) rođen 1914 godine oženio se prvi put sa Marom Brkić iz Boderišta i dobio sinove Joku i Blaža,poslije Marine smrti ženi se Katom Marojević iz D.Rahića i dobiva kćeri Lucu i Janju. Filip nestaje u II svjetskom ratu.

Unuk Ivanov Anto (Blaža) rođen 1916 god,oženjen sa Anicom Lučić iz Gorica i dobio sinove Marka,Baju,Ivu,Filipa,iliju i kćeri Ljubu,Katu,Ivicu i Dragicu.1939 godine osnovao svoje vlastito domaćinstvo podjelom očevine sa bratom Filipom.7 godina bio vojnik i to Kraljevinejugoslavije,Domobranski satnik,i kažnjeni vojnik FNRJ.Umro 1986 god.

Unuk Ivanov Ivo (Blaž) rođen 1921 god.nestao u II svjetskom ratu na križnom putu,nije imao djece.

Unuka Ivanova Janja (Blaž) rođena 1912 god.udana za Stjepana Radić imala 7 djece ,umrla 1980 god.

Unuk Ivanov Marjan (Ivan)rođen 1917 god,umro u šestoj godini života od tifusa.

Unuk Ivanov Blaž (Ivan) rođen 1922 god.oženje sa Verkom Marković iz Boderišta dobio 4 djece i to Ivo,Ana,Ruža i Luja,umro 1985 god.

Unuk Ivanov Marjan (Ivan) rođen 192o god.oženjen sa Ružom Lovrić iz Zovika,nije imao djece,nestao u II svjetskom ratu na križnom putu.

Unuka Ivanova Mara (Ivan) rođena 1910 godine umrla 1928 god.

Unuka Ivanova Pera/baba cura/Ivan)rođena 192o god.udala se za Miju Klarić i sa njim odranila 5 djece,umrla 1986 god.

IV dio Ivanovi praunuci

Marko /škico/Ilijin sin,Tunjin unuk,Ivanov praunuk,rođen 1942 god,oženjen sa Lucom Filipović iz Boderišta dobio 4 djece i to:Katu,Maru,Josipa i Iliju.

Blaž Ilijin sin,Tunjin unuk,Ivanov praunuk rođen 1929 god,oženjen sa Katom Plavotić imao 4 djece i to.Janja,Ružica,Ankica i Ljubica.

Grga Ilijin sin ,Tunjin unuk,Ivanov praunuk,rođen1935 god.sa Anicom iz Zagorjai dobio 5 djece i to;Jacinta,Irena,Krunoslav,Margareta i Grgica/Grgur/.

Ivan Ilijin sin,Tunjin unuk,Ivanov praunuk rođen 1931 god.odselio 1958 u Australiju,1967 god.tajno dolazio kući u Boće da vidi roditelje,oženio se Filipinkom,ima sinove Marka i Kristofora,Umro 2013 god,sahranjen u Čiču pokraj Velike Gorice.

Marko Ilijin sin,Tunjin unuk,Ivanov praunuk,rođen 1924 god.tragično se utušio u vijeru rijeke Zovičice u Paločcima Boće.

Ana Ilijina kćer,Tunjina unuka,Ivanova praunuka rođena 1937 god,udana za Niku Plavotić sa njim imala 5 djece Ljubu koja je umrla vrlo mlada,Stjepana,Iliju,Janju i Ljubu.

Ljuba Ilijina kćer,Tunjina unuka,Ivanova praunuka rođena 1940 god.udana za Miju Ageljić u D. Zovik,imala 7 djece i to:Ružicu,Anđu,Mandu,Mariju ,Anu i 2 kćeri sa imenom Mara i Manda koje su male umrle.

Mato Vidanov sin,Tunjin unuk,Ivanov praunuk rođen 1941 god.oženjen sa Ikom Filipović iz Boderišta, dobio 4 djece,i to:Peju,Vidana Anđelka i jedno mrtvorođeno dijete.

Jelka Vidanova kćer,Tunjina unuka,Ivanova praunuka rođena 1943 god.udana za Peju Čerkezović i dobila 4 djece i to:Matu,Marjana,Vidana i Lucu.

Joko Filipov sin,Blažov unuk ,Ivanov praunuk rođen 1932 godine umro 1933god.

Blaž Filipov sin,Blažov unuk,Ivanov praunuk rođen 1933 god umro 1934 god.

Luca Filipova kćer,Blažova unuka Ivanova praunuka rođena 1940 god,udana u G.Zovik za Pranjić Miju odselila u Đuriće.

Janja Filipova kćer,Blažova unuka Ivanova praunuka rođena 1943 god.udana za Stjepana Ikić dobili 3 djece i to:Branku,Katu i Luciju.

Marko Antin sin,Blažov unuk Ivanov praunuk rođen 1937 god.oženjen sa Marom Lukić i imaju sina Rajka i kćer Katu.a jedno dijete umrlo vrlo mlado.

Bajo Antin sin,Blažov unuk Ivanov praunuk rođen 1940 god.oženjen sa Perom Plavotić sa kojom ima sinove Veselka i Tonija,od 1968 god živio u Australiji.

Ivo Antin sin,Blažov unuk Ivanov praunuk rođen 1950 god.oženjen sa Ljubom Čerkezović ima 2 djece i to:Snježu i Svjetlana.

Filip/piljo/Antin sin Blažov unuk Ivanov praunuk rođen 1952 godine oženjen sa Zorom Tunjić iz D. Dubravica.

Ilija Antin sin,blažov unuk ,Ivanov praunuk rođen 1955 god,oženjen sa Anom Klarić ima sina danijela i kćer Tanju.

Ljuba kćer Antina,Blažova unuka,Ivanova praunuka,rođena 1935 god udata za Antu Dilberović imala 6 djece i to:Dragicu,Ankicu,Tomu,Blaža,Anđelka i Marka.

Kajka kćer Antina,Blažova unuka ,Ivanova praunuka rođena 1944 god udana za Niku Dilberović ima sina Zlatka i kćer Gordanu.

Dragica Antina kćer,Blažova unuka,Ivanova praunuka rođena 1957 god udana u Jagodnjak za Marka Filipović.

Ivica Antina kćer,Blažova unuka,Ivanova praunuka,rođena 1948 god,udana za Stjepana Antunović iz Krepšića.

Ivo Blažov sin,Ivanov unuk,Ivanov praunuk.rođen 1946 god,oženjen sa Mandom Plavotić ima 3 djece i to Vericu,Anitu i Dalibora.

Ana Blažova kćer ,Ivanova unuka,Ivanova praunuka,rođena 1942 god udana za Andriju Radoševići sa njim imala 8 djece i to:Božo,Anto,Mato,Jela,Vera,Pejo i dvoje umrlo pri porodu.

Luja Blažova kćer Ivanova unuka,Ivanova praunuka rođena 1953 god,udata za Ivana Čarapić i sa njim ima 2 sina ,Danijela i Dragana.

Ruža/đuka/ Blažova kćer,Ivanova unuka,Ivanova praunuka,rođena 1950 god udana za Jozu Mijatović i sa njim dobila 3 sina i to. Predraga,Dragana i Marka.

Evo dragi moji Blaževići ovdje u Prvom dijelu sam opisao četiri prva roda Blaževića iz Boća-Brčko distrikt,ako imate vremena možete naći i starije podatke odakle su Blaževići stigli u Boće,po jednoj teoriji iz Vražića,po drugoj iz Srednje Bosne po trećoj iz Gruda a najstarije prezime Blažević je zapisano kod Omiša u Dalmaciji u 13 stoljeću ,a vjerovatno se dosta toga može pronaći u Franjevačkom samostanu u Tuzli-Soli, ili Gučoj gori,kao u Kreševu ili Kraljevoj sutjeski ako Vas bude zanimalo dalje rodoslovlje V dio,VI dio možemo se čuti tokom ljeta.Pozdrav svima i nadan se da će Vam ovo donekle pomoći, pozdrav Niko Blažević.

0 komentari:

Objavi komentar